Izbira mesta za umestitev prenosne klimatske naprave