Vpliv klimatskih naprav na okolje – Potencial tanjšanja ozonskega plašča / PorabimanjINFO / Ilustracija: Branko Baćović

Vpliv klimatskih naprav na okolje - Potencial tanjšanja ozonskega plašča / PorabimanjINFO

Vpliv klimatskih naprav na okolje – Potencial tanjšanja ozonskega plašča / PorabimanjINFO / Ilustracija: Branko Baćović