Vpliv klimatskih naprav na okolje – ODP (Potencial tanjšanja ozonskega plašča) / PorabimanjINFO / Ilustracija: Branko Baćović

Vpliv klimatskih naprav na okolje - ODP (Potencial tanjšanja ozonskega plašča) / PorabimanjINFO / Ilustracija: Branko Baćović

Vpliv klimatskih naprav na okolje – ODP (Potencial tanjšanja ozonskega plašča) / PorabimanjINFO / Ilustracija: Branko Baćović