Lord Kelvin / Porabimanj INFO / Ilustracija: Branko Baćović

Lord Kelvin / Porabimanj INFO / Ilustracija: Branko Baćović