Oli / Porabimanj INFO / Risba: Branko Baćović

Oli

Spoznanja, ki sem jih zbirala in povezovala skozi leta želim deliti z vami v rubriki Prijeten dom.

Preberite več o Oli →

Stanovanje ali hiša še ni dom 

Aplikacija Porabimanj opredeljuje stanovanje ali hišo skozi prizmo učinkovite rabe energije in skozi module, ki obravnavajo ključne potrebe, ki jih mora omogočati bivalni prostor. Moduli (ogrevanje, klimatizacija, električne  naprave in mobilnost) tako predstavljajo pomemben zorni kot v procesu spreminjanja stanovanja v dom.

Kaj je potrebno, da bi hiša ali stanovanje postala dom?

Dom naj bi odražal toplino, ki jo na fizični ravni omogoča ogrevanje, kot tudi topla čustva, prijetnost, domačnost in dobre odnose. Klimatizacija omogoča ustrezno klimo, ki na osebnostni ravni pomeni – odprtosti, veselje, spodbude, kar omogoča kakovost življenja. Namen električnih naprav je, da lajšajo vsakodnevna opravila. Ritem sodobnega življenja, ki ga uravnovešamo z gibanjem, športom in ustreznim načinom življenja zahteva mobilnost. Vse to vpliva na naše počutje.

Dobro počutje pa je vir za vzpostavljanje pozitivnega odnosa do vsega in predvsem do soljudi, bivalnega prostora in tudi do učinkovitega ravnanja z energijo… Vendar, dom, ki nam omogoča udobje in ugodje potrebuje tudi pozornost, skrbno ureditev in dobrega gospodarja.