Ozaveščenost gospodinjstev o učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije / Raziskava REUS 2022

Ozaveščenost gospodinjstev o učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije / Raziskava REUS 2022 / Ilustracija: Branko Baćović

Ozaveščenost gospodinjstev o učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije / Raziskava REUS 2022 / Ilustracija: Branko Baćović