Obtočna – cirkularna črpalka / Porabimanj INFO

Obtočna - cirkularna črpalka / Porabimanj INFO / Foto: Branko Baćović

Obtočna – cirkučarna črpalka / Porabimanj INFO / Foto: Branko Baćović