Vpliv klim na okolje – 1 klima = 400 kWh / PorabimanjINFO / Ilustracija: Branko Baćović

Vpliv klim na okolje – 1 klima = 400 kWh / PorabimanjINFO / Ilustracija: Branko Baćović