Vpliv klim na okolje – 100M klim = 40000M kWh / PorabimanjINFO / Ilustracija: Branko Baćović

Vpliv klim na okolje - 100M klim = 40000M kWh / PorabimanjINFO

Vpliv klim na okolje – 100M klim = 40000M kWh / PorabimanjINFO / Ilustracija: Branko Baćović