Tri četrtine anketiranih gospodinjstev ocenjujejo svojo porabo energije kot srednjo, visoko ali zelo visoko / Porabimanj INFO

Tri četrtine anketiranih gospodinjstev ocenjujejo svojo porabo energije kot srednjo, visoko ali zelo visoko / Porabimanj INFO

Tri četrtine anketiranih gospodinjstev ocenjujejo svojo porabo energije kot srednjo, visoko ali zelo visoko / Porabimanj INFO / Ilustracija: Branko Baćović