75% gospodinjstev svojo porabo energije ocenjuje kot srednjo, visoko ali zelo visoko / REUS

75% gospodinjstev svojo porabo energije ocenjuje kot srednjo, visoko ali zelo visoko / REUS

75% gospodinjstev svojo porabo energije ocenjuje kot srednjo, visoko ali zelo visoko / REUS / Ilustracija: Branko Baćović