Graf_REUS_2022-11_75odstotkov_Poraba energije v gospodinjstvu