Kaj gospodinjstva menijo o svoji porabi energije / Raziskava REUS
Kaj gospodinjstva menijo o svoji porabi energije / Raziskava REUS

25.05.2024 • Rajko Dolinšek

Kaj gospodinjstva menijo o svoji porabi energije 

Posodobljeni okoljski kazalec »Odnos javnosti do porabe energije v slovenskih gospodinjstvih« kaže na velik potencial za zmanjšanje končne porabe energije v slovenskih gospodinjstvih, ker tri četrtine gospodinjstev ocenjujejo svojo porabo energije kot srednjo, visoko ali zelo visoko.

Ključna dejstva:

  • 75 % gospodinjstev ocenjujejo svojo porabo energije kot srednjo, visoko ali zelo visoko, 24 % pa kot nizko ali zelo nizko.
  • 71 % gospodinjstev trdijo, da dobro poznajo svojo porabo energije v stanovanju.
  • 81 % gospodinjstev trdijo, da razmišljajo o tem, kako bi učinkovitejše rabili energijo v stanovanju.

Okoljski kazalec »Odnos javnosti do porabe energije v slovenskih gospodinjstvih« s področja vedenja in ravnanja z energijo prikazuje mnenje gospodinjstev o porabi energije ter v kolikšni meri so gospodinjstva seznanjena s svojo porabo energije in ali razmišljajo o učinkoviti rabi energije. Kazalec je posodobljen s podatki zadnjega merjenja Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2022.

Kaj gospodinjstva menijo o svoji porabi energije in koliko energije gospodinjstva dejansko porabijo, sta dva pomembna dejavnika, saj gospodinjstva v Sloveniji porabijo skoraj četrtino porabljene končne energije.

Analiza rezultatov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2022 za obdobje od leta 2010 do leta 2022 še vedno kaže na pozitiven trend v odnosu gospodinjstev do svoje porabe energije, vendar se je zadnjih letih stanje nekoliko poslabšalo.

Rezultati raziskave REUS kažejo, da slaba četrtina (24 %) anketiranih gospodinjstev ocenjuje svojo porabo energije kot nizko ali zelo nizko. To pomeni, da v preostalih treh četrtinah (75 %) slovenskih gospodinjstev obstaja potencial za zmanjšanje porabe energije, ker ocenjujejo svojo porabo energije kot srednjo, visoko ali zelo visoko.

Delež gospodinjstev, ki so svojo porabo energije ocenila kot nizko oziroma zelo nizko se je v obdobju med letoma 2010 in 2019 povečal. V letu 2022 se je sicer ta delež nekoliko zmanjšal, a je še vedno večji kot leta 2010 (2022: 24%, 2010: 27%, 2010: 19%).

Pozitivno je, da sedem od deset slovenskih gospodinjstev trdi, da so dobro seznanjena s svojo porabo energije (71%) in da osem od desetih gospodinjstev razmišlja o tem, kako bi učinkovitejše rabila energijo v stanovanju (81 %), čeprav se je v zadnjih letih ta delež gospodinjstev v obeh primerih zmanjšal.

Zanimiv podatek je, da o učinkoviti rabi energije največ razmišljajo gospodinjstva z nizko oziroma zelo nizko porabo (86 %), najmanj pa gospodinjstva z visoko oziroma zelo visoko porabo energije (75 %).

Odnos javnosti do porabe energije v slovenskih gospodinjstvih se je v obdobju pandemije COVID-19 (2020-2022) nekoliko poslabšal, vendar ne toliko, kot bi morda pričakovali. Zmanjšanje je v skladu s trendom, ki ga postopoma opažamo že od leta 2015.

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije kaže, da 75 odstotkov gospodinjstev ocenjujejo svojo porabo energije kot srednjo, visoko ali zelo visoko.

Ocena porabe energije v gospodinjstvu (Vir: REUS 2022)

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije kaže, da 86 odstotkov gospodinjstev z nizko porabo, 81 odstotkov s srednjo porabo in 75 odstotkov z visoko porabo razmišlja o učinkoviti rabi energije.

Razmišljanje gospodinjstev o tem, kako bi učinkoviteje rabili energijo glede na ocenjeno porabo energije (Vir: REUS 2022)

Medijska soba Raziskave REUS
Gradiva so na voljo na spletni strani: https://mediji.reus.si/

Besedila in grafične elemente, lahko uporabljate pod pogojem, da navedete vir:
Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2022 ali na kratko REUS 2022

Okoljski kazalci in raziskava REUS

Okoljski kazalec »Odnos javnosti do porabe energije v slovenskih gospodinjstvih« s področja vedenja in ravnanja z energijo je objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) v spletni aplikaciji Kazalci okolja v Sloveniji:

[OP05] Odnos javnosti do porabe energije v slovenskih gospodinjstvih

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije za gospodinjstva – REUS GOS kaže, koliko so slovenska gospodinjstva energetsko učinkovita, kako ravnajo z energijo in kje imajo potenciale za zmanjšanje porabe energije. Podatki so podlaga za pripravo okoljskih kazalcev vedenja in ravnanja z energijo.

V okvirju raziskave REUS 2022 za gospodinjstva je sodelovalo 1.013 slovenskih gospodinjstev. Priprava vzorca s strani Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) zagotavlja statistično značilnost rezultatov. Podatki so uteženi in reprezentativni po naslednjih lastnostih: število članov gospodinjstva, tip naselja, regija in tip stavbe.

Raziskava REUS 2022 je deveti val raziskave REUS za gospodinjstva, ki se izvaja od leta 2009. Glavni sofinancer je podjetje Borzen, raziskavo pa sofinancira tudi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, ARSO.

Raziskavo energetske učinkovitosti Slovenije –  REUS razvija Informa Echo, agencija za komuniciranje na področju učinkovite rabe energije.

Kontakt

Rajko Dolinšek

direktor Informa Echo in vodja projekta REUS

rajko.dolinsek@informa-echo.si

tel. 031 688 423

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije za gospodinjstva − REUS GOS

https://www.reus.si/

Glavni sofinacer raziskave REUS:

družba Borzen / Trajnostna energija

www.trajnostnaenergija.si

Glavni sofinancer
Raziskave REUS

Partnerji
Raziskave REUS